Η αγάπη τους για τα δίκυκλα και την ταχύτητα τους οδήγησε στον θάνατο